Produktion / Tuotanto

På scen /Lavalla

Stort tack till

Aktia Stiftelsen Borgå

Borgåbygdens Ungdomsförbund BUF r.f.